https://www.youtube.com/watch?v=kxFSUKq8Iuk&ab_channel=HansbiomedEuropeLtd

Välkommen till MINT

Vad är trådlyft?

Trådlyft är en snabbt växande behandling som är här för att stanna! Denna minimalinvasiva procedur är ett bra komplement till andra estetiska behandlingar eller som fristående behandling. Trådlyft avser att strama åt huden genom att föra in helt absorberbara trådar och sedan “dra” upp huden. Detta skapar ett direkt synligt lyft och har även en vävnadsstärkande effekt.

Många tror att behandlingsformen är nytillkommen. Trådlyft är en behandling som har funnits redan sedan 1990-talet, men innovationer i material och teknik har lett till en ökad efterfrågan de senaste åren.

Procedur och säkerhet

Ett trådlyft, skapas genom att man använder en kirurgisk tråd med “taggar” sk hullingar. De benämns också “Cog” eller “barbs”. Denna tråd placeras i ett område där man vill skapa drag och repositionera vävnaden som med åren tenderar att dras neråt med gravitationen. Denna estetiska procedur syftar till att lyfta och forma ditt ansikts eller nu på senare tid även övriga delar av kroppen.

Denna procedur kan utföras på cirka 45- 60 minuter. Du kan återgå direkt till ditt arbete om du önskar. Trådlyft anses vara en låg riskprocedur med kort återhämtningstid, men biverkningar av rodnad, blåmärken och svullnad förekommer. Att hitta en legitimerad och kunnig behandlare är nyckeln till en säker och effektiv behandling.

Kostnad

En trådlift kostar mindre än ett kirurgiskt ansiktslyft, men kan aldrig ersätta en sådan behandling. Kostnaderna varierar beroende på många faktorer som indivuduella förutsättningar, behandlingsområde, behandlingsens omfattning, önskemål och så vidare. Priserna för direkt lyftande trådar (sk Cog) börjar från ca 6000kr och uppåt.

Hållbarhet

Resultat av ett trådlyft med PDO trådar varar från 1 till 2 år. För bästa resultat rekommenderar vi att man kombinerar behandlingen med andra typer av anti-agingprocedurer, såsom filler samt andra metoder på marknaden.

Mint Lift

mint lift

mint lift

mint lift

mint lift

mint lift