Vilka frågor bör jag ställa vid min konsultation?

Helst bör du få all relevant information innan besöket alternativt vid besöket hos din behandlare

Fylla I en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central I ditt besök. Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex Asprin, Ibuprofen, Naproxen bör du även meddela detta.

Bedömning- initialt bör du få en bedömning, diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.

Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.

Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen.

Fotografering- före och efter behandling bör ingå som en del av journalföringen samt för att du skall kunna se effekten av din behandling.

Vad skall du ställa för krav på din behandlare?

Behandling med trådar kräver goda medicinska kunskaper så se till att den som utför behandlingen är legitimerad och certifierad läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Behandlaren skall även ha en tecknad försäkring för din behandling samt ha sin verksamhet registrerad hos IVO.

När du bokar din behandling

Avstå från alkohol helst 7 dagar innan behandling om du vill minska blödningsrisk.

Ät ej fiskleverolja (omega-3) 7 dagar innan behandling.

Ät inget smärtstillande i form av Ipren, Brufen eller andra sk NSAID-preparat 7 dagar innan behandling.

Du får inte vara gravid eller ammande då det finna otillräckligt med studier gjorda avseende estetiska behandlingar och eventuella risker ej studerat.

PDO Trådlyft – Eftervård

Applicera SPF30 och undvik direkt solljus och att sola i solarium för att förhindra postinflammatorisk hyperpigmentering (PIH)

Tvätta försiktigt de behandlade områdena samma dag men gnugga inte eller massera inte ansiktet på 2 veckor.

Öppna inte munnen för stort i 3-4 veckor (undvik tandvårdsundersökningar i 3 veckor om möjligt).

Undvik värmeproducerande enheter Radiofrekvens (RF), HIFU/Ultherapi eller (laser, IPL, etc.) behandlingar på de gängade behandlade områdena i minst 10 veckor.

Undvik att ligga och sova på mage eller sidan, ha högt under huvudet under de första 7 dagarna.

Undvik fysisk träning under 7 dagar efter proceduren.

Undvik extrema temperaturer som bastubad eller mycket kalla klimat i 10 dagar.

Undvik blodförtunnande vitaminer C & E i 7 dagar.

Undvik alkohol och antikoagulationsmedicin (acetylsalicylsyra, såvida det inte föreskrivs för medicinska indikationer) i 7 dagar.

En stickande eller "drag" smärta eller diffust obehag är normalt. Ta Paracetamol 500 mg 1-2 tabletter varje sex timmar om det behövs. Undvik att ta något antiinflammatoriskt läkemedel som Ibuprofen, eftersom inflammation är nödvändig för att starta den nya kollagenbildningen. Ibuprofen och liknande läkemedel kommer att undertrycka denna process.

Antiinflammatorisk medicin kan tas efter 7 dagar.

Möjliga komplikationer kan inkludera infektion, svullnad, blåmärken, främmande kroppsreaktion i epidermis (granulom) och att tråd stöts ut. Extremt sällan kan tillfällig ansiktsnerv bli påverkad på grund av lokalbedövning, svullnad, hematom eller trycket från kanylen eller tråden på nerven. Din utövare måste informeras omedelbart om man misstänker påverkan av ansiktsnerven och om din utövare inte kan nås, uppsök akutmottagning omedelbart Om du börjar uppleva (eller misstänker att du har) någon form av biverkningar eller annan reaktion efter behandlingen bör du kontakta den behandlande läkaren eller kliniken med hjälp av kontaktinformationen som din behandlare skall ge dig efter avslutad behandling.

När du bokar din behandling

Är min behandlare legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt har denne en adekvat utbildning inom PDO trådar?

Är behandling rätt behandling för mig utifrån bedömningen vid konsultation samt det önskade resultat jag vill åstadkomma?

Finns det några risker eller biverkningar som jag behöver vara medveten om?

Hur stor blir kostnaden?

Hur skall jag sköta min eftervård för bäst effekt och för att minska risken för biverkan?

Behöver jag kombinera min behandling eller andra behandlingar för bäst effekt?

När behöver jag komma tillbaka?

När bör jag inte behandlas med PDO trådar?

Vid aktiv infektion/inflammation i behandlingsområdet

Vid pågående systematisk infektion, influensa eller liknande.

Vid pågående antibiotika behandling.

Om du står på läkemedel som påverkar ditt immunförsvar.

Vid blödningsrubbning bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling.

Om du står på blodförtunnande eller andra läkemedel som kan göra att du blir mer lättblödande bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling.

Vid gravida och amning skall du ej behandlas då det finns otillräckligt med studieunderlag.

Vid bindvävssjukdommar, tendens till kelloidbildning eller annat som påverkar läkningsförmågan.

Vid känd allergi mot kirurgiska trådar. Detta är sällsynt.