MINT (Minimal Invasive Non-surgical Threads) är FDA-godkända PDO-tråd tillverkad och distribuerad av HansBiomed. HansBiomed är globalt ledande genom utveckling av högteknologiska medicinska material och produkter för medicinskt bruk. De är de första som erhållit godkännande av AATB (American Association of Tissue Bank). Produktutvecklingen sker i deras toppmoderna laboratorium med strikt kvalitets- och säkerhetsstandard.

HansBiomed Corporation har utvecklat MINT, som är den första asiatiska PDO-tråden som godkänts av amerikanska FDA och används idag som golden standard för jämförelse av andra Koreanska trådar. MINT har en 360˚ gjuten 3D struktur som ger den en 4 gånger större lyftkapacitet jämfört med andra PDO-trådar. Det är även den enda PDO tråd med lång hållbarhet, hela 3 års utgångsdatum från tillverknings dagen.

1

Ständigt under utvärdering och studeras väl via HansBiomed laboratorier.
2

Bakomliggande kliniska studier
3

Patenterad gjuten struktur med 4 ggr högre lyftkapacitet än motsvarande skurna trådar
4

360 gradig cogtrådar med optimal vävnads integration
5

Ett globalt erkänt märke med bevisad säker kvalité
MINT har en patenterad gjuten struktur som ger den 4 gånger högre lyftkapacitet (“tensile strenght”).
Traditionella maskinskurna trådar blir allt eftersom mer svaga i sin hullingar, medan MINT håller sin struktur bättre över tid. Detta gör att effekten sitter i längre, i genomsnitt 12-18 månader.
MINT trådar har hullingar som sitter inen 360° spiralformad 3D formation. Det möjliggör optimal vävnadsintegration och lyft.

Vad är PDO- trådar?

Polydioxanon (PDO) är ett material som under många decennier använts vid medicinsk suturering för att sy igen vävnad. Som en effekt har man sett vävnadsstimulerande påverkan som nu utvecklats till behadnalingar med trådar för att stimulera och lyfta vävnad bland annat genom att starta igång den egna vävnadsproduktionen av bla kollagen, fibroblaster och öka cirkulationen.

I praktiska termer kan PDO-trådar delas in i två huvudtyper: cogtrådar och icke-cogtrådar. Cogtrådar är taggiga och finns som enkelriktad, multidirektionell, 3D eller 4D hullingar. För god placering av cogtrådar kräver en viss klinisk kunskap, behandlingsplanering, manuell fingerfärdighet och en bra aseptisk teknik.

Bland icke-kog PDO-trådar som finns som mono, tvinnade mono, dubbeltvinnade mono osv. De finns i olika storlekar och kan vara skarpa eller trubbiga nålar. Dessa typer av PDO-trådar tenderar att vara mer ”förlåtande” när de absorberas av kroppen inom 4-8 veckor, jämfört med 9-10 månader för cogtrådar.

Vad kan cogtrådar respektive icke-cogtrådar åstadkomma?

Icke-cogtrådar ger vävnadsstimulering i området där de placeras, som en effekt av detta blir huden mer vital och får en uppstramande effekt. Man kan även stimulera området till ökad eller minskad volym, så som områden där vi behöver tillföra volym kan detta förslagsvis åstadkommas med tvinnadet monotrådar alternativt. Akneärr kan förslagsvis förbättras i sin struktur genom att icke-cogtrådar läggs i ett nätverk inunder vävnaden.

Cogtrådar ger ovanstående effekter samt att de med hjälp av hullingar åstadkommer ett direkt och synligt lyft. Områden som är vanligast är kindlyft, käklyft, halslyft, näslyft och ögonbrynslyft av olika varienter. Detta är det många förknippar med ”trådlyft” eller MINT-lift. Ofta kan dessa behadnlingar kombineras för bästa resultat.

Behandlingsområderna utvecklas och blir allt fler. Trådtyperna är ständigt i utveckling, liksom teknikerna. Det är allt vanligare nu det senaste med olika kroppslyftande trådar. Liksom mycket annat estetiskt är det delvis influerat av trender.